Hyvä luki­jam­me,

alta voit kat­soa muu­ta­mia kuvia toi­min­nas­tam­me. Ja samal­la muu­ta­mia Usein Kysyt­ty­jä Kysy­myk­siä (UKK) ja nii­hin vas­tauk­sia mukana.

Pal­ve­lua ikäih­mi­sel­tä ikäihmiselle.

Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Samankaltaiset artikkelit