Hyvä luki­jam­me,

sun­nun­tain 12.7.2020 Ete­lä-Sai­maas­sa on meis­tä artik­ke­li. Se on mak­su­muu­rin taka­na mut­ta artik­ke­liin link­ki on täs­sä lin­kis­sä.

Lap­peen­ran­ta­lai­set Ire­ne Juva­ni, Kirs­ti Leh­to­nen ja Rai­mo Kouk­ku anta­vat mie­lel­lään osan omas­ta ajas­taan ja tar­mos­taan ikäih­mis­ten ja lap­si­per­heit­ten auttamiseen.

Ota yhteyt­tä — rohkeasti!

Vastaavat artikkelit