Löy­dät mei­dät myös Face­boo­kis­ta. Tyk­kää meis­tä ja saat kuu­lu­mi­set sitä kaut­ta myös.

Olem­me elä­ke­läis­ten perus­ta­ma voit­toa tavoit­te­le­ma­ton, ei-sai­raan­hoi­dol­li­nen hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­ja tuot­ta­va yri­tys. Sydän­täm­me lähel­lä ovat eri­tyi­ses­ti van­huk­set ja lapsiperheet.

Pal­ve­lum­me ovat moni­puo­li­sia ja työ­ai­kam­me joustavaa.

Tar­vit­set­ko van­huk­sel­le hoi­vaa kotiin, ruuanlämmitystä/valmistusta, kau­pas­sa­käyn­tiä, saat­ta­jaa lää­kä­riin tai teat­te­riin ym. ? Tar­vit­set­ko sii­vous­ta, hara­voin­tia tai lumenluontia?

Käym­me myös pal­ve­lu­ta­lois­sa vir­kis­tys­käyn­neil­lä ja ulkoi­lut­ta­mas­sa. Tar­joam­me las­ten­hoi­toa ja par­tu­rin­pal­ve­lut kotiin.

Olem­me nopeas­ti siel­lä mis­sä akuu­tis­ti apua tarvitaan!

Mei­tä on Osuus­kun­nas­sa yli 85 jäsen­tä ja osaa­mi­sem­me on laaja-alaista.

Tätä työ­tä teh­dään sydämellä!

Soit­to puhe­lin­pal­ve­luum­me: p. 040 557 0752

Miten voim­me auttaa?🙂

Samankaltaiset artikkelit