Iso jouk­ko takaa palvelun

Hen­ki­lö­kun­taa on 85  jois­ta 10 hen­ki­löä on mie­hiä. Hen­ki­lös­töm­me on monen eri alan ammattilaisia.

Työn­te­ki­jöi­dem­me vah­vuuk­sia ovat moti­voi­tu­nei­suus, sitou­tu­mi­nen, koke­mus, vas­tuul­li­suus ja moniosaaminen.

Vah­vuuk­sia ovat myös ikä­to­ve­ruus van­hus­pal­ve­luis­sa ja iso­van­hem­muus lap­si­per­hei­den apuna.

Kuvas­sa seu­ra­taan kes­kit­ty­nei­nä asian­tun­ti­jan joh­dol­la kuk­ka­kimp­pu­jen rakentamista.

Yri­tyk­sem­me arvot

  • toi­min­nan laatu
  • asiak­kaan kunnioitus
  • rehel­li­syys
  • luo­tet­ta­vuus
  • täs­mäl­li­syys
  • vai­tio­lo­vel­vol­li­suus