Toi­mim­me Ete­lä-Kar­ja­lan alueella.

“Olem­me aut­ta­mas­sa siel­lä mis­sä ihmi­nen toi­sel­ta ihmi­sel­tä apua tarvitsee!”

Asia­kas­pal­ve­lum­me aukio­loai­ka:
ma-pe klo 8:00 — 12:00
ja klo 13:00 — 17:00

Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit on elä­ke­läis­ten perus­ta­ma ja pyö­rit­tä­mä yri­tys, joka pal­ve­lee yksi­tyi­siä, vete­raa­ne­ja ja yrityksiä.

Avus­tam­me yksi­tyi­siä hen­ki­löi­tä ja yri­tyk­siä. Mei­tä sitoo täy­del­li­nen vaitiolovelvollisuus.

Pal­ve­lem­me joustavasti. 

Ota mei­hin yhteyt­tä, ker­rom­me lisää!

Vii­mei­set uutisemme


Iso jouk­ko takaa palvelun

Ter­ve­tu­loa palveltavaksi!