Pal­ve­lem­me joustavasti.

Asioin­ti­pal­ve­lut

 • Kau­pas­sa­käyn­ti ja apteekkiasiointi
 • Lää­kä­ris­sä käyn­ti – saattaja-apu

Hygie­nia­pal­ve­lut

 • Suih­ku­tus
 • Sau­no­tus
 • Hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa toi­mis­sa avustaminen
 • Hius­ten­leik­kuu kotona

Kodin­hoi­dol­li­nen apu

 • Ruo­ka- ja sii­vous­a­pu x)
 • Perus­sii­vous
 • Yllä­pi­to­sii­vous
 • Ikkunoiden/parvekelasien pesu
 • Muut­to­sii­vouk­set
 • Pyyk­ki­huol­to

Vir­kis­tys­toi­min­ta

 • Ulkoi­lu­tus
 • Muka­na har­ras­tuk­sis­sa ja tapahtumissa

Piha­työt

 • Nur­mi­kon­leik­kuu, lumi­työt, hara­voin­ti jne.
 • Kun­nos­tus- ja rakennustyöt

X) Sii­vouk­set teh­dään asiak­kaan omia sii­vous­vä­li­nei­tä ja pesuai­nei­ta käyttäen.