Käsi­työt kuu­lu­vat usean jäse­nen har­ras­tuk­siin. Esi­mer­kik­si vil­la­suk­ka­pa­re­ja syn­tyy monen katon alla niin pal­jon, että niis­tä muo­dos­tuu röyk­kiöi­tä vaik­ka kaik­ki ystä­vät ja suku­lai­set ovat saa­neet oman­sa. Näin kävi jäse­nel­lem­me, Mar­ju­til­le, joka halusi kuto­man­sa 30 suk­ka­pa­rin pää­ty­vän HOPE ry:lle.
Moni­toi­mi­se­nio­rit kävi­vät lah­joit­ta­mas­sa suk­kia Hopel­le 18.11.2020. Luo­vut­ta­ji­na Heli Kaup­pi­nen ja Kirs­ti Lehtonen.

Samankaltaiset artikkelit