Aika­ja­na

2014
15.4.2014

Elä­ke­läis­ten osuus­kun­ta kas­vaa ja menestyy

YLE uuti­set 15.4.2014 Elä­ke­läi­set ovat löy­tä­neet mark­ki­na­raon töis­tä, joi­ta esi­mer­kik­si työt­tö­mien ei kan­na­ta teh­dä. Osuus­kun­nan toi­min­ta on laa­je­ne­mas­sa. Elä­ke­läis­ten pal­ve­lu­ja tar­joa­va Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit on kas­vat­ta­nut nopeas­ti toi­min­taan­sa Lap­peen­ran­nas­sa. Osuus­kun­nan hen­ki­lös­tö ja lii­ke­vaih­to ovat lähes nelin­ker­tais­tu­neet kol­mes­sa vuo­des­sa. Osuus­kun­nal­la on nyt 35 työn­te­ki­jää ja lii­ke­vaih­to on yli 200 000 euroa vuo­des­sa.…Jat­ka lukemista…

2013
20.11.2013

Elä­ke­läis­ten osuus­kun­ta tekee työ­tä, joka ei muil­le kelpaa

Arvoi­sa luki­jam­me, ote Lap­peen­ran­nan Uuti­sis­ta mar­ras­kuul­ta 2013, olkaa hyvä! Kirs­ti Leh­to­nen ker­too, että eni­ten on tun­nin teh­tä­viä esi­mer­kik­si koto­na asu­van van­huk­sen aut­ta­mi­nen aamu- ja ilta­toi­mis­sa. Se sisäl­tää puke­mis­ta, aamu- ja ilta­pa­lan teke­mis­tä sekä aut­ta­mis­ta syö­mi­ses­sä. Kuva: Tui­ja Sink­ko­nen   Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit tar­jo­aa apua arjen aska­rei­siin. Se perus­tet­tiin, kun Kau­kaal­la oli…Jat­ka lukemista…