Aika­ja­na

2014
15.4.2014

Elä­ke­läis­ten osuus­kun­ta kas­vaa ja menestyy

YLE uuti­set 15.4.2014 Elä­ke­läi­set ovat löy­tä­neet mark­ki­na­raon töis­tä, joi­ta esi­mer­kik­si työt­tö­mien ei kan­na­ta teh­dä. Osuuskunnan…

2013
20.11.2013

Elä­ke­läis­ten osuus­kun­ta tekee työ­tä, joka ei muil­le kelpaa

Arvoi­sa luki­jam­me, ote Lap­peen­ran­nan Uuti­sis­ta mar­ras­kuul­ta 2013, olkaa hyvä! Kirs­ti Leh­to­nen ker­too, että eni­ten on tunnin…