Hyvät luki­jat ja asiakkaamme,

Pir­jo Rasin­pel­to teki OSK Moni­toi­mi­se­nio­reil­le uuden logon:

Idea­ni sini­seen graa­fi­seen kuvioon syn­tyi aja­tuk­ses­ta, että Moni­toi­mi­se­nio­rit levit­tä­vät työl­lään val­ta­vas­ti hyvää ympä­ril­leen. Hyvät asiat kan­ta­vat kau­as. Sini­nen alue on kuin pie­ni lam­pi tai toi­vo­mus­läh­de, ja kun sii­hen pie­nen toi­vo­mus­ko­li­kon heit­tää, niin veden pin­ta värei­lee ja aal­lot lyö­vät ran­taan. Logon kuvios­sa voi myös näh­dä sim­pu­kan. Sim­puk­ka pitää sisäl­lään arvok­kaat hel­met “Moni­toi­mi­se­nio­rit”, jot­ka tar­joa­vat arvo­kas­ta apua arjen tarpeisiin.

Kii­tos!

Samankaltaiset artikkelit