Uuti­sis­sa on näky­väs­ti nos­tet­tu esiin elä­ke­läi­set, tär­keä työ­voi­ma­re­surs­si, joka paik­kaa kroo­ni­sek­si pahen­tu­nut­ta työvoimapulaa.

Tie­sit­te­kö, että tääl­lä Lap­peen­ran­nas­sa on jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta toi­mi­nut elä­ke­läis­ten perus­ta­ma ja pyö­rit­tä­mä Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit! He ovat tär­keä, moni­puo­li­nen apu van­hus­ten ja lap­si­per­hei­den kai­ken­lai­ses­sa, akuu­tis­sa avuntarpeessa!

Meil­tä kysy­tään usein mitä Moni­toi­mi­se­nio­rit teke­vät? Sii­hen on oikeas­taan help­po vastata:

“Olem­me aut­ta­mas­sa siel­lä mis­sä ihmi­nen toi­sel­ta ihmi­sel­tä apua tarvitsee!”

Ota yhteyt­tä

  • Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää koskemattomaksi.

Samankaltaiset artikkelit