10

 vuotta

Moni­toi­mi­se­nio­rit

   Merk­ki­päi­vä on 17.4.2021

JUH­LA­LEI­PÄ, YSTÄ­VÄ­LEI­PÄ, LIIT­TO­LEI­PÄ, SYDÄN­LEI­PÄ, KAVE­RI­LEI­PÄ, KIMPPALEIPÄ

rak­kaal­la lap­sel­la on mon­ta nimeä. Yri­tyk­sem­me Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit täyt­tää tänä vuon­na 10 vuot­ta. Olem­me päät­tä­neet juh­lia koko vuo­den monin eri tavoin. Haluam­me muis­taa vuo­den aika­na kaik­kia asiak­kai­tam­me tuliais­lei­väl­lä, jon­ka on heil­le lei­po­nut joko työ­hön tule­va senio­ri itse tai Rik­ki­län lei­po­mo. Lei­pä kos­tuu kol­men säm­py­län lii­tos­ta tai sum­pus­ta, kuten se on ris­tit­ty Rik­ki­läs­sä. Lei­pien jake­lu alkaa 25.1.2021 ja jat­kuu koko vuo­den, näin var­mis­tam­me, että jokai­nen asia­kas ehtii saa­da sen.

Hal­li­tus ja jäsenemme

Samankaltaiset artikkelit