etusi­vul­la: Iso jouk­ko takaa palvelun

toi­mim­me Ete­lä-Kar­ja­lan alueella.

Hyvät luki­jam­me ja asiakkaamme!
Uusi puhe­lin­pal­ve­lum­me aukio-oloai­ka 1.7.2022 alkaen on kel­lo 8:00 — 20:00.

040 557 0752

Ter­ve­tu­loa palveltavaksi!

 

UKK lis­taa…

Kei­tä olemme?

Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit on elä­ke­läis­ten perus­ta­ma ja pyö­rit­tä­mä yri­tys, joka pal­ve­lee yksi­tyi­siä, vete­raa­ne­ja ja yrityksiä.

Mitä teem­me?

Avus­tam­me yksi­tyi­siä hen­ki­löi­tä ja yri­tyk­siä. Mei­tä sitoo täy­del­li­nen vaitiolovelvollisuus.

Pal­ve­lum­me?

Pal­ve­lem­me joustavasti.

Keneen otan yhteyttä?

 

Ota mei­hin yhteyt­tä, ker­rom­me lisää!

Sinul­la tai lähei­sel­le tar­vet­ta palvelulle?

 

voit ottaa yhteyt­tä lomakkeellamme
OTA YHTEYT­TÄ

 

Imat­ra / Lap­peen­ran­ta / Lemi / Luu­mä­ki / Parik­ka­la / Raut­jär­vi / Ruo­ko­lah­ti / Savi­tai­pa­le /Taipalsaari /

 

Ala­tun­nis­tees­sa lisäksi

 

© 2022 · OSK Monitoimiseniorit