EKSO­TE — Ete­lä-Kar­ja­lan sosi­aa­li- ja ter­veys­pii­ri on kuvan­nut toi­min­taam­me seuraavasti:

Pal­ve­lu­ku­vaus:

Moni­puo­li­sia pal­ve­lui­ta kotiin Asiak­kaan toi­vo­mus­ten mukaan — koti­ta­lous- ja hoi­va­työt — kunnostus‑, piha- ja lumi­työt. Myös verot­to­mat palvelut.

Pal­ve­lut:

 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu
 • Kul­je­tus­pal­ve­lu
 • Las­ten­hoi­to
 • Pesey­ty­mi­sen apu
 • Ulkoi­lu­tus-/ saattajapalvelu
 • Muu hoi­va-/ avustuspalvelu
 • Kaup­pa ja/tai asiointi
 • Kodin kun­nos­tus
 • Lumi­työt
 • Piha- ja puutarhatyöt
 • Ruo­an valmistus
 • Sii­vous­pal­ve­lu
 • Vaa­te­huol­to- ja pyykkipalvelu
 • Kult­tuu­ri­pal­ve­lut
 • Käden­tai­dot
 • Muu kult­tuu­ri-/ virkistyspalvelu
 • Fysio­te­ra­pia

Pal­ve­lua­lu­eet:

 • Imat­ra
 • Lap­peen­ran­ta
 • Lemi
 • Luu­mä­ki
 • Parik­ka­la
 • Raut­jär­vi
 • Ruo­ko­lah­ti
 • Savi­tai­pa­le
 • Tai­pal­saa­ri

Oikeus tuot­taa arvon­li­sä­ve­ro­ton­ta palvelua

Samankaltaiset artikkelit